07/07/1629, 6

07/07/1629, 6

6 De declaratie van agent Brederode voor de periode 31 maart 1628 tot en met 31 maart 1629 wordt aan de vergadering voorgelegd.
De vergadering stelt thesaurier-generaal Van Goch de declaratie ter hand met het verzoek deze te onderzoeken en er, met bijvoeging van zijn advies, rapport over uit te brengen.