07/07/1629, 7

07/07/1629, 7

7 De verlenging van het paspoort van Johan Sobels, commies en leverancier van ammunitiebrood te Düsseldorf, wordt geweigerd.