07/07/1629, 8

07/07/1629, 8

8 Er wordt op gewezen dat de sluiting van de licenten en de konvooien morgen afloopt.
De vergadering verlengt de sluiting tot 16 juli met uitzondering van de goederen waarvan de uitvoer eerder speciaal verboden is. De sluiting geldt voor alle levensmiddelen, met inbegrip van wijn, die de Rijn, de Maas, de Schelde en de kanalen naar Sas van Gent opgevaren worden. Tevens worden ook alle kleine waterlopen die kunnen dienen om de vijand te bevoorraden, inbegrepen. Bovendien wordt alle vervoer vanuit staatse steden naar dorpen of andere plaatsen binnen deze rivieren die onder vijandelijk gezag staan, verboden, zelfs niet naar staatse dorpen die de vijand contributie betalen. De inwoners van laatstgenoemde dorpen mogen bij wijze van uitzondering wel levensmiddelen inkopen in de steden volgens de eerder opgestelde lijsten.