09/07/1629, 5

09/07/1629, 5

5 Beaumont legt de vergadering een missive van de Admiraliteit in Zeeland d.d. Middelburg 7 juni voor, waarin HHM verzocht wordt hun mening over een bepaalde kwestie bekend te maken. Het gaat om een bootsgezel die door kapitein Vlieger is opgezonden. Eerder had de man gediend op het schip van kapitein Zuerbier. Toen het in Oostende werd opgebracht, is hij vrijwillig daar gebleven, ondanks het vertrek van de overige bemanning. De Admiraliteit wil weten of de bootsgezel mee inbegrepen moet worden in het traktaat op de uitwisseling van de gevangenen.
HHM besluiten dat het traktaat ook op hem van toepassing zal zijn.