10/07/1629, 4

10/07/1629, 4

4 Gisteren hebben HHM vice-admiraal Quast geschreven dat hij kapitein Van der Haept, of iemand anders bij diens afwezigheid, de opdracht moest geven de zinkschepen die achter Wieringen liggen, op te halen en in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke te laten zinken.
De vergadering zal Raep, gecommitteerde van de Admiraliteit in het Noorderkwartier, hiervan op de hoogte brengen en hem, of Jan Simonsz. Blauhulck mocht de gecommitteerde afwezig zijn, opdragen om samen met burgemeester Boom, die voor de zinkschepen gezorgd heeft, alles klaar te maken. Zij moeten ervoor zorgen dat kapitein Simon Claesz., die onder Quast dient, de schepen kan laten zinken.