10/07/1629, 19

10/07/1629, 19

19 Secretaris Huijgens compareert en deelt mee dat de RvS gedurende de sluiting van de uitvoer van levensmiddelen naar vijandelijk gebied, ter voorkoming van smokkel twee mosselvissers, die gewoonlijk hun vangst langs schans Blaak naar Breda brachten, heeft verboden dat nog te doen. Beiden hebben daartegen aangevoerd dat hun dat wel toegestaan moet worden, omdat de burgers van Reimerswaal hun vangst door de vloot naar Antwerpen mogen voeren. De RvS heeft hierover de commandanten van Lillo en Liefkenshoek d.d. 26 juni geschreven, waarop de Admiraliteit in Zeeland antwoordde d.d. 7 juli dat zij de arme burgers van Reimerswaal toestemming had verleend hun mosselen door de vloot naar vijandelijk gebied te voeren. Voorwaarde was dat de lading overgeladen werd, om te vermijden dat er fraude gepleegd werd of het vijandelijke leger gevoed werd. De RvS wil de mening van HHM hierover horen.
De vergadering dankt de RvS voor het opleggen van het voorlopige verbod aan de mosselvangers van schans Blaak. Wat de arme burgers van Reimerswaal aangaat, staan HHM hun de uitvoer toe op de beschreven voorwaarden.