12/07/1629, 1

12/07/1629, 1

1 Ontvangen zijn een missive van de gedeputeerden te velde d.d. 10 juli en een afschrift van een brief van commissaris Hoogenhouck aan Z.Exc.. Hoogenhouck meldt dat kolonel Du Menij aanbiedt om met een regiment van tweeduizend man in dienst van HHM te treden.
HHM besluiten de commissaris terug te roepen uit Hamburg, aangezien zijn opdracht - het onderhouden van het garnizoen van Gl├╝ckstadt - is komen te vervallen door het sluiten van de vrede tussen de koning van Denemarken en de keizer. Over het aanbod wordt geen beslissing genomen.