12/07/1629, 11

12/07/1629, 11

11 Abraham Sicx, koopman te Haarlem, vraagt in een rekest voorschrijven aan commies Cracou in de Sont.
HHM besluiten de suppliant te vragen de reden van zijn verzoek te verduidelijken.