13/07/1629, 7

13/07/1629, 7

7 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 11 juli over het rekest van Jan van Coesvelt en dat van diens tegenpartij, Herman Crabbe, bij de RvS ingediend, waarin deze vraagt hem nog veertien dagen te geven om naar de Republiek te komen en de kwestie af te handelen. Rekening houdend met dit rekest en met het voorschrijven aan die van Coesfeld dat de suppliant in mei verleend is, adviseert de RvS, aangezien het de bedoeling van HHM was de suppliant te steunen en indien nodig met andere middelen te helpen, nog éénmaal aan die van Coesfeld te schrijven en hun een termijn van veertien dagen na ontvangst van de brief te geven waarbinnen zij de suppliant recht moeten doen. Zij worden daarbij gewaarschuwd dat de suppliant vanaf nu toestemming heeft om beslag te leggen op de borgen van Harman Crabbe en dat hij daartoe verdere procedures zal ondernemen, waarbij de hulp van HHM hem niet geweigerd kan worden.
De vergadering volgt dit advies.