17/07/1629, 5

17/07/1629, 5

5 Op het verzoek van Philips de Flines, koopman te Amsterdam, ondersteund door een missive van de burgemeesters en regeerders van Amsterdam d.d. 14 juli, verleent de vergadering voorschrijven aan de koning van Denemarken en aan zijn commissarissen en officieren te Randers, om de goederen die hij in de afgelopen oorlog tussen de Deense koning en de keizer naar Randers heeft gebracht en ook aldaar heeft gekocht, te mogen behouden.