18/07/1629, 9

18/07/1629, 9

9 Reeds eerder is het rapport van thesaurier-generaal Van Goch gehoord. Nu komt het rapport ter sprake van Bas en Rode, aangaande de rekeningen en de declaraties van generaal Laurens Reael, ingediend op 19 april en 17 mei, voor diverse onkosten, geleden schade, uitgaven en een beloning. Deze kosten zijn gemaakt tijdens zijn gevangenschap in Jutland, zijn reis naar Praag en Wenen en de terugreis naar de Republiek.
De rekeningen en declaraties worden gepasseerd ten bedrage van 21.069 gld. 9 st. 12 p., waarmee alle verdere aanspraken op renten, vergoedingen of andere posten voor voldaan worden geacht. Van dit bedrag zal hem ordonnantie verleend worden.