18/07/1629, 17

18/07/1629, 17

17 Het rekest van Mathijs Treurniet om betaling van 20.600 pond, het restant van de contant bedongen betalingen voor het fort Blauwgaren, wordt de RvS ter hand gesteld, die gevraagd wordt een beslissing te nemen en de suppliant tevreden te stellen.