19/07/1629, 13

19/07/1629, 13

13 Don Emanuel de Portugal vraagt in een missive d.d. Brussel 13 juli een paspoort voor twee jaar om met een klein scheepje, de Bona Ventura, vrij tussen Duinkerke en Spanje te varen.
De vergadering wijst dit verzoek af.