20/07/1629, 15

20/07/1629, 15

15 De RvS meldt dat enkele personen ten oosten van de Rijn met karren het vijandelijke leger hebben bevoorraad, ondanks de sluiting van de licenten, en dat zij door de soldaten aangehouden zijn. De Raad vraagt de in beslag genomen goederen tot rechtmatige buit te verklaren, al stellen de resoluties d.d. 7 en 12 juli dat de licenten op levensmiddelen alleen worden gesloten op de Rijn, de Maas, de Schelde, naar Mark, etc., en naar de plaatsen die tussen de genoemde rivieren zijn gelegen.
Op de vraag van de RvS wat hun mening hierover is, antwoorden HHM dat de bedoeling van de sluiting is de aanvoer van levensmiddelen naar de vijand en zijn bondgenoten te hinderen. Bijgevolg worden de in beslag genomen waren tot rechtmatige buit verklaard.