21/07/1629, 19

21/07/1629, 19

19 Schotte en Serooskercke, gedeputeerden inzake de verponding van de landen in Vlaanderen, schrijven in hun brief zonder datum en plaats dat de resolutie d.d. 20 jan. geen melding maakt van de huizen en vragen HHM of deze niet in de verponding begrepen behoren te worden.
De vergadering stelt de RvS deze missive ter hand en vraagt of de huizen in Brabant en Vlaanderen die geen boerderijen zijn, voor een redelijk bedrag verpond moeten worden.