21/07/1629, 7

21/07/1629, 7

7 Frans van Westerbeeck, commandant van Steenwijk, schrijft in een missive d.d. Steenwijk 4 juli, met een aantal bijgevoegde cedels of paspoorten, dat hij in Steenwijk twee kooplieden heeft aangehouden met drie wagens geladen met levensmiddelen. De lading behoort volgens hem tot rechtmatige buit verklaard te worden, maar de Staten van Overijssel proberen de kooplieden in bescherming te nemen. De suppliant vraagt de mening van HHM.
De vergadering vraagt advies aan de RvS.