23/07/1629, 1

23/07/1629, 1

1 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 21 juli over het op 20 juli bij HHM ingediende rekest van de inwoners van de dorpen Zundert en Rijsbergen in de Baronie van Breda, waarin zij verzochten om uitbreiding van de lijst met levensmiddelen en verlenging indien HHM daartegen bezwaar maakten. Om het oorspronkelijke doel, namelijk het in ongelegenheid brengen van de vijand, niet uit te hollen, adviseert de RvS bij de oorspronkelijke lijst te blijven.
HHM volgen dit advies en weigeren de gevraagde uitbreiding, maar staan de verlenging toe.