23/07/1629, 5

23/07/1629, 5

5 Commissaris Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 7 juli, met een bijgevoegde beschrijving van de stad Stralsund en een akte met de belofte tot terugbetaling van de 30.000 gld. die HHM de burgemeesters en raad van deze stad hebben geleend. De commissaris meldt onder meer dat de klerken van de griffie van HHM hem sinds enige tijd als "commies" aangesproken hebben.
Beide documenten worden weggeborgen en bewaard. Cracou zal voortaan alleen als "commissaris" aangesproken worden.