24/07/1629, 6

24/07/1629, 6

6 President Tercuijle meldt dat de Admiraliteit te Amsterdam de konvooimeester van Zutphen, en de Admiraliteit in het Noorderkwartier de konvooimeesters van Doesburg, Deventer, Zwolle en Hasselt niet op de hoogte hebben gebracht van de voorlaatste sluiting van levensmiddelen, waaruit misverstanden, moeilijkheden en verwarring ontstaan zijn. De president vraagt maatregelen te nemen opdat de sluiting overal in de Republiek op gelijke voet nageleefd wordt.
HHM besluiten beide Colleges te schrijven dat zij het zeer vreemd vinden dat zij hun kantoren in Gelderland en Overijssel niet op de hoogte hebben gebracht van de sluiting. HHM zullen die nalatigheid goedmaken en de betrokken kantoren verwittigen, maar zij vertrouwen erop dat de Admiraliteiten in het vervolg beter oog zullen hebben voor de belangen van het land.