24/07/1629, 11

24/07/1629, 11

11 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 4 juli dat de Staten van Friesland Reijn Everts, oud-burgemeester van IJlst, hebben genomineerd als opvolger van Willem van Viersen als raad van de Admiraliteit te Dokkum .
De vergadering committeert de gecommitteerde en laat hem de gebruikelijke commissie verlenen, waarop Everts de eed aflegt.