27/07/1629, 2

27/07/1629, 2

2 Op verzoek van Robbert de Cotereau, heer van Velpen, verleent de vergadering de suppliant paspoort om vrij van rechten wat zilverwerk, enige huisraad, geschikt om per kar te vervoeren, twaalf kazen, twaalf hammen, twee okshoofden wijn en een tonnetje suiker van 120 pond via Bergen op Zoom naar zijn kasteel in Westmalle te vervoeren. Tevens verlenen HHM toestemming om vrij van licent kasten, kisten, koffers, tin-, hout- en ijzerwerk en andere huisraad over het water langs Lillo en via Antwerpen naar hetzelfde kasteel te brengen. De suppliant mag één van zijn dienaars aanstellen om deze goederen te bewaken.