27/07/1629, 10

27/07/1629, 10

10 HHM lezen de repliek van Maijcken Chijffers, weduwe van Nicolaes Daens, uit IJzendijke in Vlaanderen, op het antwoord van Johan de Gryse, heer van Corbais, hoogbaljuw van het Vrije van Sluis, aangaande de erfenis van de genoemde Nicolaes Daens, overleden zonder erfgenamen.
HHM besluiten de hoogbaljuw de repliek ter hand te stellen voor een dupliek.