27/07/1629, 12

27/07/1629, 12

12 Ter vergadering wordt gerapporteerd dat de graaf van Stirum besloten heeft opnieuw te velde te trekken, nadat het Hof van Gelderland eerder beter had geoordeeld de soldaten in de grenssteden en op de Betuwe in te kwartieren.
De vergadering moedigt de graaf aan dit voornemen door te zetten, met de belofte dat HHM hem hierin met alle middelen bijstaan. Tevens wordt hem voorgesteld de dijk in Hetter ten noorden van Emmerik [Emmerich] door te laten steken en zo het aantal toevoerwegen van de vijand te verminderen.