27/07/1629, 15

27/07/1629, 15

15 Marck, gecommitteerde van de Admiraliteit in het Noorderkwartier, compareert en deelt mee dat het Hof van Gelderland in een missive d.d. 14 juli genoemde Admiraliteit verzocht heeft vier uitleggers ter beschikking te stellen voor de bewaking van de IJssel, gezien de overtocht van de vijand. De Admiraliteit kan in deze omstandigheden echter niet meer dan twee van dergelijke schepen verschaffen. Het College verzoekt bijgevolg van dit verzoek ontslagen te worden en het door andere Admiraliteiten te laten regelen.
HHM besluiten dat de genoemde Admiraliteit het bij de twee beschikbare uitleggers mag laten. Wat de overige twee schepen betreft, wordt aan de Admiraliteit te Rotterdam en te Amsterdam geschreven om elk één uitlegger naar de IJssel te sturen.