28/07/1629, 22

28/07/1629, 22

22 Na verschillende betogen over het gewas op de Veluwe en het kappen van de rijswaarden aan de IJssel besluiten HHM graaf Ernst en de gedeputeerden in Arnhem te wijzen op de mogelijke benutting van de veldgewassen door de vijand, de dekking die het rijshout hem biedt of andere voordelen. De beslissing die zij op dit punt zullen nemen na voorafgaand overleg met het Hof van Gelderland , zullen HHM goedkeuren.