28/07/1629, 23

28/07/1629, 23

23 Op het voorstel om een vrijleger rond Arnhem af te kondigen, adviseert de RvS de schepen met levensmiddelen de Waal te laten opvaren tot aan de Grift bij Nijmegen, om de levensmiddelen vervolgens naar het leger te laten brengen. Het gevaar bestaat anders dat schepen die de Lek opvaren door uitlopers van de vijand worden overweldigd of zelfs dat mensen die op winstbejag uit zijn, het vijandelijke leger bevoorraden.
HHM vragen advies aan de gedeputeerden in Arnhem.