30/07/1629, 19

30/07/1629, 19

19 De RvS laat weten dat de "Etterdyck" bij Rees nog steeds niet is doorgestoken, ondanks het voorstel van HHM aan de graaf van Stirum en het uitdrukkelijke bevel van de Staten van Utrecht aan Diden, commandant te Emmerik. De RvS vraagt daaraan iets te doen. De gedeputeerden van Holland vragen de gevaarlijke rijswaarden aan de Rijn aan de kant van de Betuwe te laten kappen om de vijand geen dekking te bieden bij het oversteken van de rivier.
HHM zullen graaf Ernst Casimir van Nassau en de gedeputeerden in Arnhem schrijven zo snel mogelijk de dijk door te steken. Verder moeten ze als daartegen geen bezwaar wordt aangevoerd na overleg met het Hof van Gelderland , zorgen voor het kappen van het rijshout.