01/08/1629, 1

01/08/1629, 1

1 De gedeputeerden in Arnhem antwoorden d.d. 20/30 juli op de missive van HHM d.d. 28 juli over de afkondiging van een vrijleger.
Conform het advies van de RvS besluiten HHM de RvS een vrijleger te laten afkondigen. Dit geldt voor de Lek en de Rijn stroomopwaarts tot aan de brug van Wageningen, op voorwaarde dat leveranciers het leger op binnenlandse paspoorten bevoorraden, die ze conform het plakkaat moeten aanzuiveren op straffe van de galg. De schepen wordt verder uitdrukkelijk verboden aan te leggen aan de kant van de Veluwe. 's Nachts moeten ze zich bij de wacht van het leger in de Betuwe vervoegen.