02/08/1629, 1

02/08/1629, 1

1 De gedeputeerden in Arnhem melden d.d. 21/31 juli dat de vijand zijn brug bij IJsseloord heeft opgebroken en deze stroomafwaarts heeft gebracht. Het is niet duidelijk of de brug op wagens geladen is of dat ze deze de rivier hebben laten afdrijven.
HHM vragen de gedeputeerden de steden aan de IJssel zo veel mogelijk te voorzien van levensmiddelen en andere benodigdheden. Alhier is men druk doende soldaten te verzamelen om de steden te hulp te komen.