02/08/1629, 22

02/08/1629, 22

22 Gerestein deelt mee dat de Gedeputeerde Staten van Utrecht om wapens voor de compagnie van kapitein Traffert verzoeken alsmede om schoppen, spaden en buskruit.
De RvS laat weten dat aan de commies te Delft is geschreven. De spaden, schoppen en zesduizend pond buskruit zijn reeds naar Utrecht verzonden
Hierbij wordt deze zaak gelaten.