03/08/1629, 2

03/08/1629, 2

2 HHM resumeren de kwestie van de wisseling van het commando te Leerort. Voor kapitein Homme van Hettinga, ter vergadering ontboden, zal als nieuwe commandant een commissie en een instructie worden gedepĂȘcheerd. Deze documenten gaan naar Eysinga, Schaffer en Jensma, de gedeputeerden van HHM in Emden, of, in geval van hun afwezigheid, naar de Gedeputeerde Staten van Friesland en van Groningen . Daarbij gaat het verzoek om de aanstelling op te schorten tot de graaf van Oost-Friesland door middel van een akte heeft ingestemd met de benoeming. HHM zullen Hettinga bij de graaf aanbevelen, wat de Gedeputeerde Staten van beide provincies ook gevraagd wordt te doen. Wanneer deze akte ontvangen is, zal in naam van HHM door de drie gecommitteerden of door de Gedeputeerde Staten Hettinga de eed op de commissie en instructie worden afgenomen. Coenders, de huidige commandant, moet vervolgens een inventaris en ontvangstbewijs van het geschut, de wapens, munitie en ander materiaal dat hem door de graaf in bewaring is gegeven, overleveren. Het driejarig commando van Hettinga zal ingaan op het moment dat Coenders de goederen op een behoorlijk patent heeft overgedragen en uit Leerort is vertrokken. Verder besluiten HHM dat de akte van de graaf bij de griffie van HHM in bewaring moet worden gegeven.