04/08/1629, 2

04/08/1629, 2

2 Jacob van Leeuw, koopman te Amsterdam, schrijft dat de Admiraliteit in Zeeland nog steeds weigert om 946 gld. 8 st. 8 p. te korten op zijn uitgaande of inkomende goederen op het kantoor van de konvooien en licenten, als schadeloosstelling voor de goederen die door kapitein Cornelis Servaes te Lillo zijn aangeslagen, die zijn opgestuurd en sindsdien worden vermist.
HHM schrijven de Admiraliteit opnieuw het geld te korten op de door de suppliant in- of uitgevoerde goederen.