04/08/1629, 3

04/08/1629, 3

3 Ontvangen is een missive van de gedeputeerden in Arnhem d.d. 2 aug. en een onderschepte brief van de raden van de hertog van Palts-Neuburg. Zij feliciteren de graaf van den Bergh met het oversteken van de IJssel op de Veluwe en wensen hem een voorspoedige opmars toe. De gedeputeerden vragen in hun missive meer geld voor de betaling van de verdedigingswerken in de Betuwe, zowel in de omgeving van Wageningen als elders.
De onderschepte brief zal bewaard worden om zo nodig te gebruiken. Het verzoek om geld zal in het bijzijn van de RvS worden besproken.