04/08/1629, 6

04/08/1629, 6

6 De gedeputeerden in Arnhem schrijven d.d. 2 aug. dat lonten en buskruit naar Kampen gestuurd moeten worden, van waaruit Zutphen, Deventer, Zwolle en andere steden bevoorraad kunnen worden. Daarnaast vragen ze HHM te verbieden vanuit Amsterdam rogge voorbij Arnhem naar de IJssel te sturen.
HHM machtigen de RvS een commies of een conducteur naar Kampen te sturen met een flinke hoeveelheid lonten en munitie, om te distribueren in genoemde steden. Hij moet tevens zorgen dat de resterende rogge te Amsterdam over de Zuiderzee naar de IJsselsteden wordt vervoerd.