04/08/1629, 17

04/08/1629, 17

17 Tercuijle verzoekt nadrukkelijk het merendeel van de soldaten te legeren tussen Kampen en Zwolle, ter verdediging van het retranchement aldaar, en ter bescherming tegen een vijandelijke oversteek van de IJssel en het Zwarte Water.
HHM geven Z.Exc. in overweging de dijken van de Lijmers en Mastenbroek alsmede andere dijken door te steken. De vijand zou daarvan hinder ondervinden.