04/08/1629, 18

04/08/1629, 18

18 HHM beraden zich op de middelen voor het onderhoud van de nieuwe lichting waarvoor nog geen consenten zijn verleend, alsmede de noodzakelijke uitgaven voor het leger voor 's- Hertogenbosch.
Op het eerste punt besluiten HHM Albert Coenraedts te committeren naar de WIC ter Kamer Amsterdam te gaan om deze te bewegen tot betaling van 60.000 gld. op dezelfde voet, rente en voorwaarden als eerder de 50.000 gld. Dit geld zal gebruikt worden ter betaling van de nieuwe lichting en andere noodzakelijke uitgaven, ter bescherming tegen de vijandelijke opmars over de IJssel. Deze 60.000 gld. zullen met de eerdere lening van 50.000 gld. met rente worden terugbetaald uit de consenten van de provincies in de 600.000 gld., waarvoor de RvS op 2 aug. een petitie heeft doen uitgaan.
Op het tweede punt stemmen de Staten van Holland ermee in 100.000 gld. naar het leger voor 's-Hertogenbosch te sturen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op hun quote in de petitie van 500.000 gld. voor legerlasten waarom op 5 juli is verzocht. Voorwaarde is dat de andere provincies ook hun consent verlenen en voldoen. Zo niet dan wordt de 100.000 gld. met rente door de Generaliteit terugbetaald.