06/08/1629, 1

06/08/1629, 1

1 De heren van Amsterdam laten ter vergadering weten de volgende steden te hebben bevoorraad: Zwolle, Naarden en Muiden elk met zes halve kanonnen; Harderwijk met twee halve kanonnen en Hattem met vier gotelingen. Zwolle heeft bovendien nog eens 104 halve vaten buskruit ontvangen en de andere genoemde steden een hoeveelheid die daartoe in verhouding staat. Naar Deventer hebben ze honderd vaten buskruit gestuurd en naar Kampen, Elburg en Amersfoort zoveel kruit als daar nodig was.
HHM vragen die van Amsterdam de hoeveelheden te specificeren. Dit bericht zal als voorlopige kennisgeving aan de RvS worden gezonden.