07/08/1629, 3

07/08/1629, 3

3 Lochteren dringt erop aan om gezien de moeilijke omstandigheden ontstaan door de invasie op de Veluwe, de stad Zutphen per wissel van een grote som geld te voorzien om de noodzakelijke uitgaven te dekken. De RvS voert daartegen aan dat van de 110.000 gld. die in twee keer geleend zijn van de WIC nog ongeveer 9.000 gld. over is. Bovendien is het niet gebruikelijk om naast het onderhoudsgeld voor de garnizoenen, geld naar de grenssteden te zenden. Oenema is, voorzien van wat geld en bijgestaan door een ingenieur, naar Overijssel en de aangrenzende plaatsen vertrokken. Hij zal het geld daar waar nodig besteden.
HHM machtigen de RvS per wissel 5.000 gld. over te maken aan Capelle in Zutphen, die het op bevel van de RvS mag uitgeven. De RvS moet Oenema hiervan op de hoogte brengen, om misverstand hierover te vermijden.