07/08/1629, 4

07/08/1629, 4

4 Secretaris Huygens antwoordt desgevraagd dat de RvS conform de resolutie van HHM een aanzienlijke hoeveelheid munitie naar Zutphen heeft gestuurd.