07/08/1629, 9

07/08/1629, 9

9 Uit betrouwbare bron hebben HHM vernomen dat het stadsbestuur van Deventer drie compagnie├źn die op patent naar Zutphen gestuurd waren, en de helft van het daarheen gestuurde buskruit, op eigen gezag heeft achtergehouden.
HHM wijzen ten eerste Deventer per brief terecht en verklaren dat, mocht Zutphen hierdoor in problemen geraken, zij hiervoor verantwoordelijk gehouden wordt. Deze zaak zal verder onderzocht worden, zo laten HHM weten. De magistraat wordt verzocht zich in het vervolg te onthouden van dergelijke insubordinatie. HHM zullen ten tweede Z.Exc. hiervan op de hoogte stellen en hem in overweging geven graaf Ernst Casimir en de gedeputeerden in Arnhem op te dragen ervoor te zorgen dat Zutphen van voldoende garnizoen wordt voorzien. Ten derde schrijven ze graaf Ernst en de gedeputeerden, Zutphen te behouden.