07/08/1629, 15

07/08/1629, 15

15 Ontvangen is een brief van commissaris Carel van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 15 juli, waarin hij voorspraak doet voor de onderhandelingen door Nicolaes Tessin, gezant van het stadsbestuur van Stralsund.
Er wordt geen resolutie genomen.