08/08/1629, 2

08/08/1629, 2

2 De gedeputeerden van Holland wijzen op de zwakke bezetting van Harderwijk en Elburg en op de moeilijkheden die door een overrompeling van deze steden door de vijand voor de inwoners van de aangrenzende provincies zouden kunnen ontstaan. Ook zouden vanuit deze steden vijandelijke aanvallen met sloepen en andere schepen op de Zuiderzee kunnen worden ondernomen.
De RvS schrijft Oenema in Overijssel dat hij samen met de ingenieur naar beide steden moet reizen om te inspecteren welke werken, munitie en geschut nodig zijn voor de verdediging. Zij moeten dit schriftelijk rapporteren aan de RvS, die een beslissing zal nemen. Ook zal de RvS Z.Exc. op de hoogte brengen van de problemen, en hem in beraad geven om naast de compagnie die naar elke stad gezonden is, meer soldaten te sturen.