09/08/1629, 2

09/08/1629, 2

2 HHM vragen Raep, raad ter Admiraliteit in het Noorderkwartier, en Jan Symonsz. Blauhulck te melden hoe het is gesteld met de uitrusting van de zinkschepen. Mochten deze nog niet zijn uitgevaren, dan moeten zij er alles aan doen om de schepen naar het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke te brengen.