09/08/1629, 11

09/08/1629, 11

11 HHM lezen de propositie van Nicolaes Tessin, gezant van de stad Stralsund, op 7 aug. ingediend ter vergadering van HHM. De propositie wordt door de gedeputeerden van Holland overgenomen om met hun principalen te bespreken.