10/08/1629, 6

10/08/1629, 6

6 De weduwe van Gerrard van Wennen verzoekt om betaling van vijf maanden traktement, door haar echtgenoot als kwartiermeester van vijf vrije vendels Duitsers in 1621 in de Palts verdiend.
HHM vragen advies aan de RvS.