10/08/1629, 13

10/08/1629, 13

13 De Admiraliteit te Amsterdam verzoekt d.d. 7 aug. kapitein Cleuter voldoende geld te geven voor de voorbereiding van zijn reis naar Barbarije [Marokko] ter bevrijding van de gevangenen aldaar.
HHM antwoorden dat Cleuter zich hiervoor moet wenden tot de Gecommitteerde Raden van Holland , op welke provincie hij gerepartieerd is.