11/08/1629, 16

11/08/1629, 16

16 De RvS toont ter vergadering een staat van de materialen die naar Zutphen zijn gestuurd.
Er wordt geen resolutie genomen.
De RvS deelt verschillende belangrijke punten mee.
HHM vragen deze voorzien van zijn advies, schriftelijk in te dienen. De RvS zal dit doen.