11/08/1629, 20

11/08/1629, 20

20 Het moet mogelijk zijn de vijandelijke brug over de IJssel op de plaats waar deze nu ligt met schepen of branders te vernielen.
HHM zullen Z.Exc. dit melden en een beslissing aan hem overlaten.