13/08/1629, 6

13/08/1629, 6

6 HHM schrijven graaf Hendrik van den Bergh over het plunderen en platbranden van huizen en andere gebouwen in het graafschap Zutphen en het mishandelen van de plattelandsbevolking, ondanks de sauvegardes die door Isabella verleend zijn. HHM kunnen dit niet aanzien en zullen te zijner tijd overgaan tot dezelfde maatregelen als de graaf zijn praktijken niet staakt.