15/08/1629, 3

15/08/1629, 3

3 HHM ontvingen het betrouwbare bericht dat de stad Amersfoort gisteren naar vijandelijke zijde is overgegaan. Ze overwegen hoe ze de steden Naarden, Rhenen en Wijk bij Duurstede kunnen behouden en de plannen van de vijand kunnen verijdelen.
HHM verzoeken en benoemen Meerman en Strick om in allerijl naar het leger nabij 's- Hertogenbosch te reizen om over de voorgevallen moeilijkheden met Z.Exc. te spreken conform de punten van hun mandaat. De Staten van Utrecht wordt verzocht daarbij enkele personen uit hun vergadering te voegen. Daarna wordt de instructie besproken van de doelstellingen van de gecommitteerden van HHM bij Z.Exc., alsmede de bezetting van Naarden, Rhenen en Wijk bij Duurstede en de vraag welke compagnie daar voorlopig naartoe gestuurd moet worden.